Kako radi

U četiri koraka možete odabrati fug masu koja najviše odgovara vašem prostoru:

Korak 1
Odaberite prostor koji želite da fugujete, a potom i sliku koja je najsličnija vašem prostoru.
Korak 2
Odaberite tip fug mase.
Korak 3
Odaberite željenu boju fug mase.
Korak 4
Da biste sačuvali svoj izbor, kreiranu sliku možete odštampati ili poslati elektronski, odnosno pritisnuti “sačuvaj”, “štampa” ili “prosledi”

Posetite neko od prodajnih mesta ISOMAT-ovih proizvoda i zatražite odabranu fug masu.

GROUTS